ข้อดีและข้อควรระวังในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

ทำไมมิเตอร์จึงควรติดตั้งหม้อแปลง? ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มิเตอร์ไฟและประหยัดเงิน ในแง่ของการประหยัดเงินราคาของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมหม้อแปลงจะต่ำกว่าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ จากมุมมองของความปลอดภัยของมิเตอร์ไฟฟ้าหากปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงทั้งหมดเกินช่วงความอดทนของมิเตอร์ก็จะเสียหาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเผามิเตอร์จำเป็นต้องติดตั้งที่มีคุณภาพดี หม้อแปลงกระแส 11kv.

ข้อควรระวังในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

ตรวจสอบมิเตอร์ก่อนติดตั้งส่วนใหญ่เพื่อตรวจสอบลักษณะของมิเตอร์ ระมัดระวังในการตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพ โดยทั่วไปแล้วมิเตอร์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตทั่วไปจะมีตราประทับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญกับจุดนี้เพื่อดูว่าซีลนั้นสมบูรณ์หรือไม่และสามารถติดตั้งได้หลังจากผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น

2. สถานที่ติดตั้ง

ไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์แบบสุ่มใกล้ประตูทางเข้า นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดบางประการสำหรับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ควรติดตั้งในตำแหน่งที่ค่อนข้างว่างเปล่า ภายใน -40 องศาความชื้นไม่สามารถสูงกว่า 85% ในเวลาเดียวกันไม่สามารถสัมผัสกับแสงแดดได้โดยตรงความสูงจะอยู่ที่ 1.8 เมตร

3. การดำเนินการติดตั้ง

เมื่อติดตั้งมิเตอร์คุณจะต้องติดตั้งตามแผนผังการเดินสายเชื่อมต่อสายไฟด้านบนทีละตัวสกรูแต่ละตัวจะต้องได้รับการแก้ไขคุณต้องทดสอบหลังการติดตั้งและคุณสามารถใช้งานได้หลังจากผ่านการทดสอบแล้ว


เวลาโพสต์: ก.ค. 17-2020