Outdoor 33kV 35kV 36kV 1250A เบรกเกอร์สูญญากาศพร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

Outdoor 33kV 35kV 36kV 1250A เบรกเกอร์สูญญากาศพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

สามารถทำงานได้ดีในอุณหภูมิแวดล้อม: - 40 ℃ ~ + 40 ℃ โครงสร้างที่เรียบง่ายการบำรุงรักษาฟรีและอายุการใช้งานยาวนานใช้กับระดับแรงดันไฟฟ้า 35kV รวมถึงสายเหนือศีรษะโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่สถานีไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย ฯลฯ 

new


เวลาโพสต์: 22 ธ.ค. 2563